Konferencja naukowa TIP i ŚOPTOK

„Rak jelita grubego od rozpoznania do leczenia”


Miejsce: Częstochowa ul. Jagiellońska 67/71

Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II

 w dniu 10. maja 2014r. godz. 10:00

Z A P R O SZ E N I E 


Szanowni Państwo.


W dniu 10.05.2014 Śląski Oddział PTOK i TIP (Towarzystwo Internistów Polskich) 
organizuje interdyscyplinarną konferencję na temat diagnostyki i leczenia chorych na raka jelita grubego.


Miejscem spotkania jest Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II w Częstochowie.


W trakcie spotkanie przewidziana jest jako niespodzianka wyjątkowa możliwość obejrzenia 
eksponatów zgromadzonych w Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II. Prezentację 
poprowadzi Dyrektor i twórca tego muzeum Pan Krzysztof Witkowski (szczegółowe 
informacje na stronie www.jp2muzeum.pl).


Udział w konferencji bezpłatny, warunkiem uczestnictwa jest przysłanie formularza 
zgłoszeniowego na podany poniżej adres mailowy lub faksem.


Zgłoszenia uczestnictwa w konferencji należy nadsyłać do dnia 05.05.2014r. na adres 
mailowy: barbara.huras@interia.pl lub nr fax. 34/3706616


Komitet Organizacyjny

ĉ
admin admin,
25 kwi 2014, 03:54