XI Śląska Szkoła Onkologii Klinicznej

ZAPROSZENIE

Śląski Oddział PTOK  zaprasza w dniach 6-8 listopada  2015 na Konferencję

XI Śląska Szkoła Onkologii Klinicznej pt.

                                                           „Postępy w Onkologii”

Szanowni Państwo ,

    Z prawdziwą przyjemnością zapraszamy na jedenaste , spotkanie całej społeczności
onkologicznej, organizowane przez Śląski Oddział Polskiego Towarzystwa Onkologii
Klinicznej przy wsparciu, pomocy i ofiarności wielu osób, które rozumieją potrzebę
edukacji i podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
W programie konferencji przewidziane są wykłady, które wygłoszą goście specjalni
konferencji, wybitni specjaliści w swoich dziedzinach. Gwarantuje to ciekawy program
i wysoki poziom merytoryczny tego wydarzenia. Mamy nadzieję, że tematyka sesji
oraz dyskusje z udziałem szerokiego grona specjalistów sprawią, że konferencja
dostarczy Państwu po raz kolejny okazji do owocnej wymiany poglądów i pogłębienia
wiedzy potrzebnej przy podejmowaniu optymalnych decyzji w codziennej pracy.

Wzorem dotychczasowych spotkań w trakcie Konferencji planujemy zorganizowanie

sesji plakatowej .Gorąco zachęcamy do uczestnictwa i prosimy zgłaszanie streszczeń
( maksymalnie 300 słów) doniesień do dnia 28.09.2015 na adres : zobara@io.gliwice.pl .
Streszczenia prac po zaakceptowaniu przez Komitet Naukowy zostaną zamieszczone w programie
Konferencji.


Plakaty ( o wymiarach 90 x 120 cm) będą prezentowane przez cały czas trwania konferencji.
Za najlepsze prezentacje plakatowe przewidujemy cenne nagrody.

PROGRAM Konferencji
 
Formularz Zgłoszenia

Informacje o spotkaniach organizowanych przez Śląski Oddział PTOK naszej stronie
lub pod numerem telefonu 32 278 87 17 w godz. od 8.oo-14.oo codziennie od poniedziałku do piątku.

Miejsce Konferencji :
Hotel „STOK ”

43-460 Wisła, ul.Jawornik 52 a

Serdecznie  wszystkich zapraszamy

w imieniu


Komitetu Organizacyjnego Konferencji

Przewodniczący Śląskiego Oddziału PTOK

Dr hab.n.med. Elżbieta Nowara
Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia PTOK obok członków honorowych nestorzy polskiej onkologii – osoby po ukończeniu 70 roku życia są zwolnieni z obowiązku opłacania składek.


ĉ
admin admin,
17 cze 2015, 01:42
Ċ
admin admin,
18 paź 2015, 15:26