Badania Kliniczne


Liczba wyświetlanych pozycji: 1
TytułGłówny badacz
Sortuj 
 
Sortuj 
 
TytułGłówny badacz
„Otwarte, randomizowane, dwuramienne badanie kliniczne III fazy porównujące niwolumab podawany w skojarzeniu z ipilimumabem ze schematem z badania EXTREME (cetuksymab + cisplatyna/karboplatyna + fluorouracyl) w leczeniu pierwszej linii chorych na nawrotowego lub przerzutowego raka płaskonabłonkowego głowy i szyi (SCCHN)  dr hab. n. med. Tomasz Rutkowski 
Liczba wyświetlanych pozycji: 1
Comments