Komitet organizacyjny

Komitet organizacyjny:

Elżbieta Nowara – przewodniczący

Członkowie :

Grzegorz Słomian
Maciej Kozaczka
Jarosław Nieckula
Agnieszka Boratyn Nowicka
Marta Mianowska
Katarzyna Drosik-Rutowicz

Rejestracja

Zofia Obara
Aleksandra Parkitna
Anna Prachowska
Urszula Łanucha-Wajzer