ESMO

opublikowane: 16 maj 2016, 00:58 przez Marek Rutowicz
Szanowni Państwo,

European Society for Medical Oncology – ESMO i Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej – PTOK zawarły porozumienie dzięki, któremu od 1 marca 2016 roku:

- aktywni (opłacone bieżące skłądki) członkowie PTOK moga korzystać z przyśpieszonego procesu przyznania członkostwa w ESMO, w którym nie będzie wymagana opinia członków wprowadzających;
- członkowie PTOK wstępujący do ESMO będą mogli korzystać ze wszystkich praw i obowiązków członka ESMO (dostęp do zasobów ‘Oncology PRO‘, czasopism itp);
- obniżona, roczna składka członkowska w ESMO dla aktywnych członków PTOK wynosi 130,-Euro w latach 2016 i 2017.
PTOK pierwszego dnia każdego miesiąca będzie przekazywał ESMO aktualną listę osób, mających opłacone składki.

http://www.esmo.org/Membership/ESMO-in-Your-Country/National-Societies/ESMO-PTOK
https://ptok.pl/czlonkostwo
http://www.esmo.org/Membership/ESMO-in-Your-Country/National-Representatives/Renata-Zaucha-Poland
https://ptok.pl/czlonkostwo/porozumienie_esmo_ptok

Zarząd PTOK
Comments