Opłaty członkowskie


Przypominamy o konieczności uregulowania opłaty członkowskiej Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej.
 
Rok 2020: Wysokość opłaty: 80 złotych
 
 
Wpłat prosimy dokonywać na Konto SSOK Numer : 44 1240 1343 1111 0010 3790 0125, z dopiskiem „Opłata członkowska 2020"
 
UWAGA: Jeżeli niektórzy członkowie wpłacili opłatę członkowską na konto PTOK Warszawa, prosimy o informację.

Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia PTOK obok członków honorowych nestorzy polskiej onkologii 

– osoby po ukończeniu 70 roku życia są zwolnieni z obowiązku opłacania składek.