Zarząd

Przewodnicząca Śląskiego Oddziału PTOK: 


Dr hab. n. med. Elżbieta Nowara           


Kierownik Kliniki Onkologii Klinicznej i Doświadczalnej Centrum Onkologii w Gliwicach

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Onkologii Klinicznej


Zastępca Przewodniczącego:             Dr n. med. Grzegorz Słomian (Oddział Onkologii, Rybnik)


Sekretarz:                                                Dr hab. n. med. Ewa Nowakowska-Zajdel (Śląski Uniwersytet Medyczny)

Skarbnik:                                                 Dr Maciej Kozaczka (Centrum Onkologii w Gliwicach)


Członkowie:                                            Dr n. med. Jarosław Nieckula (Centrum Onkologii w Gliwicach)

                                          Dr n. med. Barbara Huras


Przewodniczący Komisji Rewizyjnej: Dr n. med. Wiesław Bal (Centrum Onkologii w Gliwicach)


Członkowie Komisji:                             Dr n. med. Anna Polakiewicz – Gilowska  (Centrum Onkologii w Gliwicach)

                                                                  Dr n. med. Agnieszka Boratyn Nowicka