Zarząd

Przewodniczący Śląskiego Oddziału PTOK: 


Dr. n. med. Wiesław Bal          Zastępca Przewodniczącego:                dr n. med Barbara Huras

Sekretarz:                                              dr  n. med Elżbieta Nowicka

Skarbnik:                                                dr n. med. Jarosław Nieckula


Członkowie:                                            dr n.med. Anna Polakiewicz-Gilowska

                                         dr n. med. Maksymilian Gajda


Przewodniczący Komisji Rewizyjnej:    dr Katarzyna Drosik-Rutowicz


Członkowie Komisji:                               dr n.med. Magdalena Wiśniewska, dr Anna Bal