Zarząd

Przewodniczący Śląskiego Oddziału PTOK: 


Dr. n. med. Wiesław Bal          Zastępca Przewodniczącego:                dr n. med Barbara Huras

Sekretarz:                                              dr  n. med Elżbieta Nowicka

Skarbnik:                                                dr n. med. Jarosław Nieckula


Członkowie:                                           dr hab. n. med Elżbieta Nowara

                                         dr n. med Joanna Huszno 


Przewodniczący Komisji Rewizyjnej:    dr Katarzyna Drosik-Rutowicz


Członkowie Komisji:                               dr hab. n. med. Ewa Nowakowska-Zajdel ,dr n. med. Maksymilian Gajda