Zwyczajnye Walne Zebranie Członków Oddziału

opublikowane: 26 lut 2019, 15:23 przez Marek Rutowicz


ZAPROSZENIE

Szanowni Członkowie

Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Oddziału, które odbędzie się w dniu 30 marca 2019 roku (sobota), w hotelu STOK w Wiśle.

Poniżej przedstawiono planowany porządek obrad:

Rozpoczęcie zebrania:

godz. 17.00 lub ew. 17.15 - drugi termin (przy braku kworum)


1. Otwarcie zebrania – Przewodniczący ŚO PTOK

2. Wybór przewodniczącego i sekretarza Zebrania

3. Przedstawienie sprawozdania z działalności ŚO PTOK za rok 2018

4. Przedstawienie sprawozdania finansowego – Skarbnik ŚO PTOK.

5. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej ŚO PTOK.

6. Plan aktywności Towarzystwa w roku 2019

7. Dyskusja i głosowanie na uchwałami ws. przyjęcia sprawozdań.

8. Wolne wnioski.

9. Podsumowanie i zamknięcie Zebrania.Serdecznie zapraszamy


W imieniu Zarządu

Przewodniczący Śląskiego Oddziału PTOK

Wiesław Bal
Comments