Zasłużony Nauczyciel Lekarzy


    Kapituła Wyróżnienia Zasłużony Nauczyciel Lekarzy Śląskiej Izby Lekarskiej nadała Wyróżnienie Pani dr hab.n.med. Elżbiecie Nowara w uznaniu wybitnego , wieloletniego wkładu w kształcenie podyplomowe lekarzy
       
Comments