Podzękowania dla zarządu

Szanowni Państwo

    Powoli upływa kadencja obecnego Zarządu Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa                Onkologii Klinicznej. 

    Ze swojej strony bardzo dziękuję Dr Nowickiej, Dr Huras, Dr Huszno i Dr Nowarze za                    uczestnictwo w pracach Zarządu.
    Szczególne podziękowania składam Dr Nieckuli za pełnienie funkcji  Skarbnika Śląskiego            Oddziału PTOK.
    Dziękuję również członkom  Komisji Rewizyjnej: Dr Drosik-Rutowicz, Dr Nowakowskiej-Zajdel i     Dr Gajdzie za przygotowania sprawozdań na Zebrania Oddziału.   
    Praca Śląskiego Oddziału PTOK byłaby niemożliwa bez sekretariatu, którym kierowała Pani        Dalia Wąsik.
    Praca z Państwem była i jest dla mnie przyjemnością.  

Wiesław Bal  
Przewodniczący
Śląskiego Oddziału PTOK