ROZDZIAŁ 5. Sekcje Naukowe

ROZDZIAŁ 5. Sekcje Naukowe

§ 1.

Dla rozwijania zainteresowań kierunkowych członków Stowarzyszenia mogą być tworzone Sekcje Naukowe, które mają charakter ogólnokrajowy. Tryb powoływania Sekcji Naukowych określi regulamin uchwalony przez Zarząd Główny Stowarzyszenia.