Komitet organizacyjny

Komitet organizacyjny:

Elżbieta Nowara – przewodniczący

Członkowie :

Grzegorz Słomian

Maciej Kozaczka

Jarosław Nieckula

Agnieszka Boratyn Nowicka

Marta Mianowska

Katarzyna Drosik-Rutowicz

Rejestracja

Zofia Obara

Aleksandra Parkitna

Anna Prachowska

Urszula Łanucha-Wajzer