Śląski Oddział Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Bardzo dziękujemy za liczne przybycie na wiosenną konferencję. 

Jednocześnie serdecznie zapraszamy na  jesienną konferencję, 

która jest zaplanowana na 16.11.2024 r.