Kontakt

Sekretariat 

Dalia Wąsik

telefon 322789499

godz. 8.oo-14.oo,  

e-mail :  Dalia.Wasik@gliwice.nio.gov.pl  

Dane Śląskiego Oddziału PTOK:

Śląski Oddział Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

44-101 Gliwice, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15

NIP: 6312629716; REGON:241856102; KRS :0000373823

Numer konta: 44 1240 1343 1111 0010 3790 0125