Adresy

Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej: http://ptok.pl

Polskie Towarzystwo Onkologiczne: www.pto.med.pl/

Polskie Towarzystwo Onkologiczne Oddział Śląski:  http://www.pto.io.gliwice.pl/

Polska Unia Onkologii: http://www.puo.pl/

Rejestr badań klinicznych: http://clinicaltrials.gov/

Wykaz jednostek uprawnionych do prowadzenia chemioterapii w województwie śląskim:

- Hospitalizacja z zakresem skojarzonym: nfz-katowice

- Chemioterapia w trybie jednodniowym z zakresem skojarzonym: nfz-katowice.pl

- Chemioterapia w warunkach ambulatoryjnych z zakresem skojarzonym: nfz-katowice