Śląski Oddział Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Członkowie Śląskiego Oddziału PTOK

Uprzejmie zapraszam na zebranie Śląskiego Oddziału PTOK, które odbędzie się w dniu 16.09.2022 o godz 15.00 w Sali im J. Święckiego w NIO PIB w Gliwicach

Serdecznie zapraszam

Przewodniczący

W. Bal