Śląski Oddział Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Szanowni Koleżanki i Koledzy

Z uwagi na trudności z dostępem do internetowego wydania "Onkologii w Praktyce Klinicznej" jakie pojawiają się, kiedy składki członkowskie są wpłacane na konto Śląskiego Oddziału PTOK, bardzo prosze o wpłacanie składek członkowskich bezpośredni na konto PTOK w Warszawie.

Szczególy pod adresem: https://ptok.pl/kontakt-ptok


Statut

Zarząd

Deklaracja członkowska

Kontakt