Opłaty członkowskie

Przypominamy o konieczności uregulowania opłaty członkowskiej Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej.

Rok 2020: Wysokość opłaty: 80 złotych

Wpłat prosimy dokonywać na Konto SSOK Numer : 44 1240 1343 1111 0010 3790 0125, z dopiskiem „Opłata członkowska 2020"

UWAGA: Jeżeli niektórzy członkowie wpłacili opłatę członkowską na konto PTOK Warszawa, prosimy o informację.

Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia PTOK obok członków honorowych nestorzy polskiej onkologii

– osoby po ukończeniu 70 roku życia są zwolnieni z obowiązku opłacania składek.