Zarząd

Przewodniczący Śląskiego Oddziału PTOK: 

Dr. n. med. Wiesław Bal          

Zastępca Przewodniczącego:                dr n. med Barbara Huras

Sekretarz:                                                   dr  n. med Elżbieta Nowicka

Skarbnik:                                             dr n. med. Jarosław Nieckula

Członkowie:                                              dr n.med. Anna Polakiewicz-Gilowska

                                                                     dr n. med. Maksymilian Gajda

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej:    dr Katarzyna Drosik-Rutowicz

Członkowie Komisji:                       dr Magdalena Wiśniewska, dr Anna Bal