Zarząd

Przewodniczący Śląskiego Oddziału PTOK:

Dr. n. med. Wiesław Bal

Zastępca Przewodniczącego: dr n. med Barbara Huras

Sekretarz: dr n. med Elżbieta Nowicka

Skarbnik: dr n. med. Jarosław Nieckula

Członkowie: dr n.med. Anna Polakiewicz-Gilowska

dr n. med. Maksymilian Gajda

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej: dr Katarzyna Drosik-Rutowicz

Członkowie Komisji: dr Magdalena Wiśniewska, dr Anna Bal