IV Śląska Szkoła Onkologii Klinicznej

Program IV Śląskiej Szkoły Onkologii Klinicznej 

Kontrowersje w onkologii – nauka i praktyka

Piątek, 2010-04-16

15:00  - rozpoczęcie rejestracji uczestników

16:00  - wystawa firm farmaceutycznych

19.00     Zebranie członków Śląskiego Oddziału PTOK

– prowadzi Prezes Śląskiego Oddziału PTOK - dr n. med. E. Nowara

20:00 otwarcie konferencji i recepcja

Sobota, 2010-04-17

Rejestracja uczestników od godz. 8:00

08.30-09.25   Sesja satelitarna

09.30-09.35   Otwarcie 4 Śląskiej Szkoły Onkologii  Klinicznej

dr n. med.  Elżbieta Nowara

09.35 -10.05   wykład inauguracyjny –

Ocena skuteczności i toksyczności napromieniania połowy ciała

prof. dr hab. n. med. Leszek Miszczyk 

Zakład Radioterapii, Centrum Onkologii-Instytut, Oddział w Gliwicach

Sesja 1.

10.05-10.25     Przypadek mnogiego nowotworu występującego synchronicznie 

dr A. Kołodziej, dr n. med. W. Spychałowicz,  dr n. med. J. Mykała Cieśla

Klinika Chorób Wewnętrznych i Chemioterapii Onkologicznej, Katowice

10.30-10.50      Tytuł wykładu będzie podany w późniejszym terminie

Oddział Onkologiczny Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach

10.55-11.15            Chłoniak żołądka z komórki T

Oddział Onkologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Bytomiu

11.20-11.50            Przerwa na kawę

Sesja 2.

11.50-12.10            Tytuł wykładu będzie podany w późniejszym terminie

Oddział Onkologiczny, Beskidzkie Centrum Onkologii w Bielsku

12.15-12.35            Tytuł wykładu będzie podany w późniejszym terminie

Oddział Onkologii z Pododdziałem Dziennym Chemioterapii

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie

12.40-13.00            Leczenie chorego na raka pęcherza moczowego

dr M. Klimińska, dr n. med. G.Słomian

Oddział Onkologiczny Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego  w Rybniku

13.00 -14.30           przerwa na obiad

14.00                      Zebranie ordynatorów oddziałów onkologicznych z Konsultantem

Wojewódzkim  dr n. med. Elżbietą Nowarą - konieczna obecność ordynatorów lub ich przedstawicieli.

14.30-15.25            sesja satelitarna

Sesja 3.

15.30-15.50            Tytuł wykładu będzie podany w późniejszym terminie

Oddział Onkologiczny Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach

15.55-16.15            Tytuł wykładu będzie podany w późniejszym terminie

                               Oddział Onkologii Klinicznej, Opolskie Centrum Onkologii

16.20-16.40            Diagnostyka molekularna w różnicowaniu pochodzenia przerzutów- opis przypadku.

dr M. Mianowska, dr n. med. M. Jarząb

Klinika Onkologii Klinicznej i Doświadczalnej, Centrum Onkologii-Instytut Oddział w Gliwicach

16.45-16.50            Podsumowanie 4 Śląskiej Szkoły Onkologii  Klinicznej

dr n. med.  Elżbieta Nowara

16. 55 -17.55  sesja satelitarna

20.00                      - kolacja

Niedziela , 2010-04-18

9.00 – śniadanie i wyjazd uczestników