IV Śląska Szkoła Onkologii Klinicznej

Program IV Śląskiej Szkoły Onkologii Klinicznej

Kontrowersje w onkologii – nauka i praktyka

Piątek, 2010-04-16

15:00 - rozpoczęcie rejestracji uczestników

16:00 - wystawa firm farmaceutycznych

19.00 Zebranie członków Śląskiego Oddziału PTOK

– prowadzi Prezes Śląskiego Oddziału PTOK - dr n. med. E. Nowara

20:00 otwarcie konferencji i recepcja

Sobota, 2010-04-17

Rejestracja uczestników od godz. 8:00

08.30-09.25 Sesja satelitarna

09.30-09.35 Otwarcie 4 Śląskiej Szkoły Onkologii Klinicznej

dr n. med. Elżbieta Nowara

09.35 -10.05 wykład inauguracyjny –

Ocena skuteczności i toksyczności napromieniania połowy ciała

prof. dr hab. n. med. Leszek Miszczyk

Zakład Radioterapii, Centrum Onkologii-Instytut, Oddział w Gliwicach

Sesja 1.

10.05-10.25 Przypadek mnogiego nowotworu występującego synchronicznie

dr A. Kołodziej, dr n. med. W. Spychałowicz, dr n. med. J. Mykała Cieśla

Klinika Chorób Wewnętrznych i Chemioterapii Onkologicznej, Katowice

10.30-10.50 Tytuł wykładu będzie podany w późniejszym terminie

Oddział Onkologiczny Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach

10.55-11.15 Chłoniak żołądka z komórki T

Oddział Onkologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Bytomiu

11.20-11.50 Przerwa na kawę

Sesja 2.

11.50-12.10 Tytuł wykładu będzie podany w późniejszym terminie

Oddział Onkologiczny, Beskidzkie Centrum Onkologii w Bielsku

12.15-12.35 Tytuł wykładu będzie podany w późniejszym terminie

Oddział Onkologii z Pododdziałem Dziennym Chemioterapii

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie

12.40-13.00 Leczenie chorego na raka pęcherza moczowego

dr M. Klimińska, dr n. med. G.Słomian

Oddział Onkologiczny Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Rybniku

13.00 -14.30 przerwa na obiad

14.00 Zebranie ordynatorów oddziałów onkologicznych z Konsultantem

Wojewódzkim dr n. med. Elżbietą Nowarą - konieczna obecność ordynatorów lub ich przedstawicieli.

14.30-15.25 sesja satelitarna

Sesja 3.

15.30-15.50 Tytuł wykładu będzie podany w późniejszym terminie

Oddział Onkologiczny Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach

15.55-16.15 Tytuł wykładu będzie podany w późniejszym terminie

Oddział Onkologii Klinicznej, Opolskie Centrum Onkologii

16.20-16.40 Diagnostyka molekularna w różnicowaniu pochodzenia przerzutów- opis przypadku.

dr M. Mianowska, dr n. med. M. Jarząb

Klinika Onkologii Klinicznej i Doświadczalnej, Centrum Onkologii-Instytut Oddział w Gliwicach

16.45-16.50 Podsumowanie 4 Śląskiej Szkoły Onkologii Klinicznej

dr n. med. Elżbieta Nowara

16. 55 -17.55 sesja satelitarna

20.00 - kolacja

Niedziela , 2010-04-18

9.00 – śniadanie i wyjazd uczestników