Konferencja naukowa TIP i ŚOPTOK

„Rak jelita grubego od rozpoznania do leczenia”

Miejsce: Częstochowa ul. Jagiellońska 67/71

Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II

 w dniu 10. maja 2014r. godz. 10:00

Z A P R O SZ E N I E 

Szanowni Państwo.

W dniu 10.05.2014 Śląski Oddział PTOK i TIP (Towarzystwo Internistów Polskich) 

organizuje interdyscyplinarną konferencję na temat diagnostyki i leczenia chorych na raka jelita grubego.

Miejscem spotkania jest Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II w Częstochowie.

W trakcie spotkanie przewidziana jest jako niespodzianka wyjątkowa możliwość obejrzenia 

eksponatów zgromadzonych w Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II. Prezentację 

poprowadzi Dyrektor i twórca tego muzeum Pan Krzysztof Witkowski (szczegółowe 

informacje na stronie www.jp2muzeum.pl).

Udział w konferencji bezpłatny, warunkiem uczestnictwa jest przysłanie formularza 

zgłoszeniowego na podany poniżej adres mailowy lub faksem.

Zgłoszenia uczestnictwa w konferencji należy nadsyłać do dnia 05.05.2014r. na adres 

mailowy: barbara.huras@interia.pl lub nr fax. 34/3706616

Komitet Organizacyjny