Komitet Organizacyjny

Komitet Organizacyjny Onkologicznego Forum Dyskusyjnego 16.11.2013:

Przewodniczący : Dr n.med.Elżbieta Nowara

Członkowie : Dr n. med. Jarosław Nieckula

Dr n. med. Grzegorz Słomian

Dr Maciej Kozacka

Komitet Naukowy: Dr hab. n. med. Ewa Nowakowska-Zajdel

Dr n. med. Barbara Huras

Dr n. med. Andrzej Kałmuk

Sekretariat : Zofia Obara

Obsługa techniczna : Marek Rutowicz