Komitet Organizacyjny

Komitet Organizacyjny Onkologicznego Forum Dyskusyjnego 16.11.2013:

Przewodniczący : Dr n.med.Elżbieta Nowara

Członkowie :        Dr n. med. Jarosław Nieckula

                             Dr n. med. Grzegorz Słomian

                             Dr Maciej Kozacka

Komitet Naukowy: Dr hab. n. med. Ewa Nowakowska-Zajdel

                              Dr n. med. Barbara Huras

                              Dr n. med. Andrzej Kałmuk

Sekretariat :           Zofia Obara

Obsługa techniczna : Marek Rutowicz