Program

P R O G R A M

16  listopada  2013

Sobota  16.11.2013 r.

Od 10.00  Rejestracja uczestników

 

10.45 -  11.00      Otwarcie spotkania – dr n. med. Elżbieta Nowara\

11.00 – 11.20      Wykład – dr n. med.  Jarosław Nieckula- „Okołooperacyjna chemioterapia u chorych na raka jelita grubego                                     w fazie rozsiewu.”

11.20 – 11.40      Wykład – dr Maciej Kozaczka – „Rola bisfosfonianów w leczeniu uzupełniającym nowotworów.”

11.40 – 12.00      Wykład – dr hab. n. med. Ewa Nowakowska- Zajdel -„Insulinopodobne czynniki wzrostu a rak jelita grubego”

12.00 – 12.20      Wykład – dr n. med.  Sebastian Szmit- „Czy skuteczne leczenie chłoniaków jest bezpieczne                                                            kardiologicznie?"- sesja satelitarna CEPHALON

12.40- 13.00        Wykład -  dr n. med. Elżbieta Nowara „Profilaktyka p/wymiotna u chorych leczonych onkologicznie .”

13.00- 14.00        LUNCH

14.05 – 15.10      Onkologiczne Forum Dyskusyjne- przedstawienie wyróżnionych prac

15.10 -15.40        Dyskusja Obrady Komitetu Naukowego

                         Przerwa na kawę

15.40 -16.00        Wykład – dr n. med.  Elżbieta  Nowara –„Postępy w leczeniu chorych na raka piersi  HER(+)”- sesja                                                satelitarna ROCHE

16.00- 16.20         Wykład - Prof. Piotr J. Wysocki- „Wszystko co wiemy o przeciwciałach monoklonalnych,  a czego nie wiemy                                 o ich biopodobnych odpowiednikach”- sesja satelitarna – ROCHE

16.20-16.40          Wykład - Prof. Piotr Potemski  - Rak nerki

16.40-17.00          Wykład – Prof. Lucjan Wyrwicz –Panitumumab w raku jelita grubego- nowe doniesienia" .- sesja                                                     satelitarna AMGEN

17.00                   Ogłoszenie wyników konkursu na najciekawszą prezentacje 

                             przypadku - wręczenie nagród

18.00                   Uroczysta kolacja