Program

P R O G R A M

16 listopada 2013

Sobota 16.11.2013 r.

Od 10.00 Rejestracja uczestników

10.45 - 11.00 Otwarcie spotkania – dr n. med. Elżbieta Nowara\

11.00 – 11.20 Wykład – dr n. med. Jarosław Nieckula- „Okołooperacyjna chemioterapia u chorych na raka jelita grubego w fazie rozsiewu.”

11.20 – 11.40 Wykład – dr Maciej Kozaczka – „Rola bisfosfonianów w leczeniu uzupełniającym nowotworów.”

11.40 – 12.00 Wykład – dr hab. n. med. Ewa Nowakowska- Zajdel -„Insulinopodobne czynniki wzrostu a rak jelita grubego”

12.00 – 12.20 Wykład – dr n. med. Sebastian Szmit- „Czy skuteczne leczenie chłoniaków jest bezpieczne kardiologicznie?"- sesja satelitarna CEPHALON

12.40- 13.00 Wykład - dr n. med. Elżbieta Nowara „Profilaktyka p/wymiotna u chorych leczonych onkologicznie .”

13.00- 14.00 LUNCH

14.05 – 15.10 Onkologiczne Forum Dyskusyjne- przedstawienie wyróżnionych prac

15.10 -15.40 Dyskusja Obrady Komitetu Naukowego

Przerwa na kawę

15.40 -16.00 Wykład – dr n. med. Elżbieta Nowara –„Postępy w leczeniu chorych na raka piersi HER(+)”- sesja satelitarna ROCHE

16.00- 16.20 Wykład - Prof. Piotr J. Wysocki- „Wszystko co wiemy o przeciwciałach monoklonalnych, a czego nie wiemy o ich biopodobnych odpowiednikach”- sesja satelitarna – ROCHE

16.20-16.40 Wykład - Prof. Piotr Potemski - Rak nerki

16.40-17.00 Wykład – Prof. Lucjan Wyrwicz –Panitumumab w raku jelita grubego- nowe doniesienia" .- sesja satelitarna AMGEN

17.00 Ogłoszenie wyników konkursu na najciekawszą prezentacje

przypadku - wręczenie nagród

18.00 Uroczysta kolacja