Onkologiczne Forum Dyskusyjne 2015

Z A P R O SZ E N I E

Szanowni Państwo.

W dniu 24-25.04.2014 Śląski Oddział PTOK organizuje kolejne spotkanie

Onkologiczne Forum Dyskusyjne.

Miejsce Spotkania : HOTEL NATURA RESIDENCE 42-470 Siewierz ul. Sucha 4

Temat spotkania :

„Leczenie wspomagające chorych leczonych z powodu choroby nowotworowej.”

W trakcie spotkanie przewidziana jest sesja pt. „Prezentacja przypadków.”

Zwracam się z prośbą o przesłanie opisów przypadku z każdego ośrodka onkologicznego. Wśród nadesłanych przypadków Komitet Naukowy wybierze 4 najciekawsze do przedstawienia w formie prezentacji ustnej w trakcie Spotkania ( 10 minowa prezentacja).

O decyzji Komitetu Naukowego zostaną powiadomieni wszyscy, którzy zgłosili się do prezentacji.

Prezentacje proszę nadsyłać na adres zobara@io.gliwice.pl

Program

Z pozdrowieniami

Komitet Organizacyjny