Onkologiczne Forum Dyskusyjne 2015

            Z A P R O SZ E N I E

Szanowni Państwo.

 

W dniu  24-25.04.2014 Śląski Oddział PTOK organizuje kolejne spotkanie 

Onkologiczne Forum Dyskusyjne.

 

Miejsce Spotkania :  HOTEL NATURA RESIDENCE  42-470 Siewierz ul. Sucha 4

Temat spotkania :

„Leczenie wspomagające chorych leczonych z powodu choroby nowotworowej.”

 

W trakcie spotkanie przewidziana  jest sesja pt. „Prezentacja przypadków.”

 

    Zwracam się z prośbą o przesłanie opisów przypadku z każdego ośrodka onkologicznego. Wśród nadesłanych przypadków Komitet Naukowy wybierze 4 najciekawsze do przedstawienia w formie prezentacji ustnej w trakcie Spotkania ( 10 minowa prezentacja).

    O decyzji Komitetu Naukowego zostaną powiadomieni wszyscy, którzy zgłosili się do prezentacji.

Prezentacje proszę nadsyłać na adres zobara@io.gliwice.pl

 Program

 

Z pozdrowieniami

 

Komitet Organizacyjny