VI Śląska Szkoła Onkologii Klinicznej

Program 6. Śląskiej Szkoły Onkologii Klinicznej

8-10 września 2011

Hotel STOK

WISŁA ul. Jawornik 52A

tel. +48 33 856 41 00

Medycyna personalizowana w onkologii – fakty i nadzieje   

Czwartek, 2011-09-08

15:00   - Rozpoczęcie rejestracji uczestników

16:00   - Otwarcie wystawy

20:00   - Otwarcie konferencji i recepcja

Piątek, 2011- 09-09

Rejestracja uczestników od godz. 8:00

 08.30-08.35   Otwarcie 6 Śląskiej Szkoły Onkologii  Klinicznej

dr n. med.  Elżbieta Nowara

08.35-08.55    Miejsce patologii w terapii celowanej

prof. Włodzimierz Olszewski 

09.05 -09.25    Nexavar w leczeniu raka wątrobowokomórkowego - od badań do praktyki klinicznej

                       dr. n. med. Joanna Omyła-Staszewska

                               sesja firmy Bayer

09.35 -09.55   Molekularne aspekty i mechanizmy oporności na leczenie anty-HER2 chorych  na raka piersi

prof. Piotr Wysocki

sesja firmy GSK 

10.05-10.30    Ukierunkowane molekularne leczenie w niedrobnokomórkowym raku płuca

prof.  Maciej Krzakowski

10.40-11.00    Molekularnie ukierunkowane leczenie chorych na  raka nerki.

prof. Piotr Wysocki 

11.10-11.30    Przerwa na kawę

11.30-12.00    Perspektywy leczenia chorych na HER2 - dodatniego raka piersi’’

Dr n. med. Renata Duchnowska

sesja firmy ROCHE 

12.10- 12.45   Leczenie doustne w onkologii

                        prof. Jindrich Finek

sesja  firmy ROCHE 

12.50-13.20    Leczenie celowane chorych na chłoniaki DLBCL

dr  n. med. Elżbieta Nowara  

sesja firmy ROCHE 

13.30  -15.00 Przerwa na obiad

Sesja 2  

15.00-15.20    Biologia molekularna a praktyka kliniczna

dr n. med.  Michał Jarząb

15.30-15.50    Leczenie celowane u chorych na raka piersi

dr n. med. Aleksandra  Łacko

16.00-16.20    Radioterapia sterowana obrazem (IGRT) w oparciu o znaczniki implantowane w aspekcie uwzględniania ruchomości oddechowej

                               prof. Leszek Miszczyk

16.30  -16.45 Przerwa kawowa

16.45- 17.05   Leczenie wspomagające w onkologii – profilaktyka nudności i wymiotów

dr n. med. Elżbieta Nowara

sesja  firmy MSD

17.15- 17.35   Terapia celowana w leczeniu chorych na raka jelita grubego z       

przerzutami

dr n. med. Rafał Stec

sesja  firmy Amgen

17.40- 18.00   Leczenie powikłań skórnych w przebiegu  terapii anty-EGFR

dr n. med Grażyna Kamińska-Winciorek

sesja firmy Amgen

20.00               kolacja

Sobota, 2011-09-10

08.00 -  9.00   Śniadanie

09.00  -10.00  Sesja plakatowa – prezentacje ustne autorów 5 najciekawszych streszczeń.

10.00- 10.20     Postępy w leczeniu uzupełniającym u chorych z czerniakiem

prof. Piotr Rutkowski

sesja firmy MSD

10.30- 10.50     Erbitux w leczeniu I rzutu rozsianego raka jelita grubego.

                               dr hab. med. Ewa Nowakowska – Zajdel

sesja firmy Merck

11.00 -11.20          Leczenie nowotworów regionu głowy i szyi z uwzględnieniem Erbituxu

                               dr n. med. Andrzej Wygoda

 sesja firmy Merck

11.30 - 11.45        Przerwa na kawę

11.45 -12.05       Leczenie celowane w chorobach limfoproliferacyjnych

                               prof. Sebastian Giebel

12.15- 12.35       Radioterapia stereotaktyczna

prof. Rafał Suwiński

12.40- 13.00    Indywidualizowane planowanie i wykorzystanie technik mikronaczyniowych w rekonstrukcjach ubytków u chorych po resekcjach zaawansowanych nowotworów złośliwych    

                        Prof. Adam Maciejewski

13.10- 13.30      Niewydolność serca podczas leczenia antracyklinami chorych na raka              piersi

                                dr. n. med. Sebastian Szmit

sesja firmy Jansen

13.30                     Podsumowanie 6  Śląskiej Szkoły Onkologii  Klinicznej

Rozdanie nagród dla autorów najlepszych prac plakatowych

dr n. med.  Elżbieta Nowara

14.00               Obiad  

14.30                     Zebranie członków Śląskiego Oddziału PTOK