VI Śląska Szkoła Onkologii Klinicznej

Program 6. Śląskiej Szkoły Onkologii Klinicznej

8-10 września 2011

Hotel STOK

WISŁA ul. Jawornik 52A

tel. +48 33 856 41 00

Medycyna personalizowana w onkologii – fakty i nadzieje

Czwartek, 2011-09-08

15:00 - Rozpoczęcie rejestracji uczestników

16:00 - Otwarcie wystawy

20:00 - Otwarcie konferencji i recepcja

Piątek, 2011- 09-09

Rejestracja uczestników od godz. 8:00

08.30-08.35 Otwarcie 6 Śląskiej Szkoły Onkologii Klinicznej

dr n. med. Elżbieta Nowara

08.35-08.55 Miejsce patologii w terapii celowanej

prof. Włodzimierz Olszewski

09.05 -09.25 Nexavar w leczeniu raka wątrobowokomórkowego - od badań do praktyki klinicznej

dr. n. med. Joanna Omyła-Staszewska

sesja firmy Bayer

09.35 -09.55 Molekularne aspekty i mechanizmy oporności na leczenie anty-HER2 chorych na raka piersi

prof. Piotr Wysocki

sesja firmy GSK

10.05-10.30 Ukierunkowane molekularne leczenie w niedrobnokomórkowym raku płuca

prof. Maciej Krzakowski

10.40-11.00 Molekularnie ukierunkowane leczenie chorych na raka nerki.

prof. Piotr Wysocki

11.10-11.30 Przerwa na kawę

11.30-12.00 Perspektywy leczenia chorych na HER2 - dodatniego raka piersi’’

Dr n. med. Renata Duchnowska

sesja firmy ROCHE

12.10- 12.45 Leczenie doustne w onkologii

prof. Jindrich Finek

sesja firmy ROCHE

12.50-13.20 Leczenie celowane chorych na chłoniaki DLBCL

dr n. med. Elżbieta Nowara

sesja firmy ROCHE

13.30 -15.00 Przerwa na obiad

Sesja 2

15.00-15.20 Biologia molekularna a praktyka kliniczna

dr n. med. Michał Jarząb

15.30-15.50 Leczenie celowane u chorych na raka piersi

dr n. med. Aleksandra Łacko

16.00-16.20 Radioterapia sterowana obrazem (IGRT) w oparciu o znaczniki implantowane w aspekcie uwzględniania ruchomości oddechowej

prof. Leszek Miszczyk

16.30 -16.45 Przerwa kawowa

16.45- 17.05 Leczenie wspomagające w onkologii – profilaktyka nudności i wymiotów

dr n. med. Elżbieta Nowara

sesja firmy MSD

17.15- 17.35 Terapia celowana w leczeniu chorych na raka jelita grubego z

przerzutami

dr n. med. Rafał Stec

sesja firmy Amgen

17.40- 18.00 Leczenie powikłań skórnych w przebiegu terapii anty-EGFR

dr n. med Grażyna Kamińska-Winciorek

sesja firmy Amgen

20.00 kolacja

Sobota, 2011-09-10

08.00 - 9.00 Śniadanie

09.00 -10.00 Sesja plakatowa – prezentacje ustne autorów 5 najciekawszych streszczeń.

10.00- 10.20 Postępy w leczeniu uzupełniającym u chorych z czerniakiem

prof. Piotr Rutkowski

sesja firmy MSD

10.30- 10.50 Erbitux w leczeniu I rzutu rozsianego raka jelita grubego.

dr hab. med. Ewa Nowakowska – Zajdel

sesja firmy Merck

11.00 -11.20 Leczenie nowotworów regionu głowy i szyi z uwzględnieniem Erbituxu

dr n. med. Andrzej Wygoda

sesja firmy Merck

11.30 - 11.45 Przerwa na kawę

11.45 -12.05 Leczenie celowane w chorobach limfoproliferacyjnych

prof. Sebastian Giebel

12.15- 12.35 Radioterapia stereotaktyczna

prof. Rafał Suwiński

12.40- 13.00 Indywidualizowane planowanie i wykorzystanie technik mikronaczyniowych w rekonstrukcjach ubytków u chorych po resekcjach zaawansowanych nowotworów złośliwych

Prof. Adam Maciejewski

13.10- 13.30 Niewydolność serca podczas leczenia antracyklinami chorych na raka piersi

dr. n. med. Sebastian Szmit

sesja firmy Jansen

13.30 Podsumowanie 6 Śląskiej Szkoły Onkologii Klinicznej

Rozdanie nagród dla autorów najlepszych prac plakatowych

dr n. med. Elżbieta Nowara

14.00 Obiad

14.30 Zebranie członków Śląskiego Oddziału PTOK