VII Śląska Szkoła Onkologii Klinicznej

 

VII ŚLĄSKA SZKOŁA ONKOLOGII KLINICZNEJ

Hotel GRAND, ul. Drogowców 8, 42-200 Częstochowa.

20-21 kwietnia 2012

TEMAT:

„Nowe trendy w diagnostyce i leczeniu raka jajnika”

 

PROGRAM

Piątek   20.04.2012 r.

16:00                          Rozpoczęcie rejestracji uczestników

Sobota  21.04.2012 r.

07:00                          Rejestracja uczestników

Można rejestrować się elektronicznie na adres ssok@op.pl

Formularz rejestracyjny dostępny jest na stronie internetowej Śląskiego Oddziału PTOK

PLAN KONFERENCJI

 

08:00 - 09:00                          Śniadanie

SESJA I                 09:00-10:50

 

09:00 - 09:15                         Otwarcie 7 Śląskiej Szkoły Onkologii Klinicznej –

                                              dr n. med. Elżbieta Nowara  / dr n. med. Andrzej Kałmuk

09:15 - 09:45                         Wykład inauguracyjny – prof. dr hab. n. med. Anita Olejek -  

                                              Kierownik Katedry i Oddziału Klinicznego Położnictwa i Ginekologii

                                            Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Bytomiu

                                           „Chirurgia raka jajnika”

09:45 - 10:15                         lek. med. Beata Kaleta  „Leczenie systemowe raka jajnika”

10:15 - 10:35                         dr n. med.  Elżbieta Nowara 

                                             „Nowe Terapie w leczeniu chorych na raka jajnika i rola oznaczeń markera Ca125”

10:35 - 10:50                         Przerwa kawowa

SESJA  II             10:50- 12:00

 

10:50 - 11: 00                         dr n. med. Barbara Masłyk 

„Rola markera HE4 w rozpoznaniu raka jajnika i monitorowania nim

leczenia chorych

11:00 - 11:20                         dr n . med.  Andrzej Kałmuk, dr n. med. Barbara  Huras

                                              „Leczenie wspomagające w leczeniu raka jajnika”

11:20 - 11:40                         dr n. med. Dorota  Pszczółka-Zuziak  „Dziedziczny rak jajnika”

11:40 - 12:00                         Przerwa kawowa

TEMATY WOLNE:

przygotowują lekarze w trakcie specjalizacji - czas wykładu 10-15 minut z każdego ośrodka

 

12:00 - 12:15                          lek. med. Adrianna Genge-Czarnota / lek. med. Barbara Liszka

                                               „Skojarzone leczenie paliatywne zaawansowanego raka jajnika”

Oddział Onkologii Beskidzkie Centrum Onkologii Bielsko Biała

12:15 - 12:30                          lek. med. Łukasz Głogowski

                                              „Receptory P-Tar i ich znaczenie w nowotworach”

Oddział Onkologii Wojewódzki Szpital Specjalistyczny - Bytom

12:30 - 12:45                          lek. med. Dorota Bogus / lek. med. Paweł Kidawa  

„Równoczasowy rak jajnika i piersi - przypadek kliniczny”

Oddział Onkologii Wojewódzki Szpital Specjalistyczny - Częstochowa

12:45 - 13:00                          lek. med. Agnieszka Badora / lek. med. Marlena Sikora-Jopek

                                               „Dziedziczny rak jajnika - przypadek kliniczny”

Centrum Onkologii–Instytut Klinika Onkologii Klinicznej i Doświadczalnej Gliwice

13:00 - 13:15                         lek. med. Katarzyna Drosik- Rutowicz / lek. med. Aleksandra Leśniak

                                             „Rak jajnika jako choroba przewlekła”

                                              Centrum Onkologii–Instytut Klinika Onkologii Klinicznej i Doświadczalnej Gliwice

13:15 - 13:30                         dr n. med. Agata Kachel-Flis

                                             „Metachroniczny rak jajnika i piersi – przypadek kliniczny”

                                              Oddział Onkologii Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego - Katowice

13:30 - 13:45                         lek. med. Barbara Rygoł

                                             „Przypadek synchronicznego raka jajnika i odbytnicy”

                                              Oddział Chorób Wewnętrznych i Chemioterapii Onkologicznej

                                              Szpital im. A. Mielęckiego - Katowice

13:45 - 14:00                        dr n. med. Jacek Kabut

                                            „Przerzut raka jajnika do gruczołu piersiowego – opis 2 przypadków”

                                             Oddział Onkologii Wojewódzki Szpital Specjalistyczny - Rybnik

14:00 - 14:15                        Podsumowanie - dr n. med. Elżbieta Nowara

14:15 - 15:15                        Obiad

Od 15:30                              Zebranie walne  członków Śląskiego Oddziału PTOK