VII Śląska Szkoła Onkologii Klinicznej

VII ŚLĄSKA SZKOŁA ONKOLOGII KLINICZNEJ

Hotel GRAND, ul. Drogowców 8, 42-200 Częstochowa.

20-21 kwietnia 2012

TEMAT:

„Nowe trendy w diagnostyce i leczeniu raka jajnika”

PROGRAM

Piątek 20.04.2012 r.

16:00 Rozpoczęcie rejestracji uczestników

Sobota 21.04.2012 r.

07:00 Rejestracja uczestników

Można rejestrować się elektronicznie na adres ssok@op.pl

Formularz rejestracyjny dostępny jest na stronie internetowej Śląskiego Oddziału PTOK

PLAN KONFERENCJI

08:00 - 09:00 Śniadanie

SESJA I 09:00-10:50

09:00 - 09:15 Otwarcie 7 Śląskiej Szkoły Onkologii Klinicznej –

dr n. med. Elżbieta Nowara / dr n. med. Andrzej Kałmuk

09:15 - 09:45 Wykład inauguracyjny – prof. dr hab. n. med. Anita Olejek -

Kierownik Katedry i Oddziału Klinicznego Położnictwa i Ginekologii

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Bytomiu

„Chirurgia raka jajnika”

09:45 - 10:15 lek. med. Beata Kaleta „Leczenie systemowe raka jajnika”

10:15 - 10:35 dr n. med. Elżbieta Nowara

„Nowe Terapie w leczeniu chorych na raka jajnika i rola oznaczeń markera Ca125”

10:35 - 10:50 Przerwa kawowa

SESJA II 10:50- 12:00

10:50 - 11: 00 dr n. med. Barbara Masłyk

„Rola markera HE4 w rozpoznaniu raka jajnika i monitorowania nim

leczenia chorych

11:00 - 11:20 dr n . med. Andrzej Kałmuk, dr n. med. Barbara Huras

„Leczenie wspomagające w leczeniu raka jajnika”

11:20 - 11:40 dr n. med. Dorota Pszczółka-Zuziak „Dziedziczny rak jajnika”

11:40 - 12:00 Przerwa kawowa

TEMATY WOLNE:

przygotowują lekarze w trakcie specjalizacji - czas wykładu 10-15 minut z każdego ośrodka

12:00 - 12:15 lek. med. Adrianna Genge-Czarnota / lek. med. Barbara Liszka

„Skojarzone leczenie paliatywne zaawansowanego raka jajnika”

Oddział Onkologii Beskidzkie Centrum Onkologii Bielsko Biała

12:15 - 12:30 lek. med. Łukasz Głogowski

„Receptory P-Tar i ich znaczenie w nowotworach”

Oddział Onkologii Wojewódzki Szpital Specjalistyczny - Bytom

12:30 - 12:45 lek. med. Dorota Bogus / lek. med. Paweł Kidawa

„Równoczasowy rak jajnika i piersi - przypadek kliniczny”

Oddział Onkologii Wojewódzki Szpital Specjalistyczny - Częstochowa

12:45 - 13:00 lek. med. Agnieszka Badora / lek. med. Marlena Sikora-Jopek

„Dziedziczny rak jajnika - przypadek kliniczny”

Centrum Onkologii–Instytut Klinika Onkologii Klinicznej i Doświadczalnej Gliwice

13:00 - 13:15 lek. med. Katarzyna Drosik- Rutowicz / lek. med. Aleksandra Leśniak

„Rak jajnika jako choroba przewlekła”

Centrum Onkologii–Instytut Klinika Onkologii Klinicznej i Doświadczalnej Gliwice

13:15 - 13:30 dr n. med. Agata Kachel-Flis

„Metachroniczny rak jajnika i piersi – przypadek kliniczny”

Oddział Onkologii Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego - Katowice

13:30 - 13:45 lek. med. Barbara Rygoł

„Przypadek synchronicznego raka jajnika i odbytnicy”

Oddział Chorób Wewnętrznych i Chemioterapii Onkologicznej

Szpital im. A. Mielęckiego - Katowice

13:45 - 14:00 dr n. med. Jacek Kabut

„Przerzut raka jajnika do gruczołu piersiowego – opis 2 przypadków”

Oddział Onkologii Wojewódzki Szpital Specjalistyczny - Rybnik

14:00 - 14:15 Podsumowanie - dr n. med. Elżbieta Nowara

14:15 - 15:15 Obiad

Od 15:30 Zebranie walne członków Śląskiego Oddziału PTOK