Rejestracja i opłaty

Opłaty:  Opłata zjazdowa 400 zł, dla członków Śląskiego Oddziału PTOK 200 zł

W ramach opłaty zjazdowej organizatorzy zapewniają: udział w konferencji , materiały zjazdowe, certyfikat uczestnictwa.

Ostateczny termin rezerwacji i  dokonania wpłaty upływa w dniu 31.08.2012.

Wpłat prosimy dokonywać wyłącznie na konto:

Śląski Oddział PTOK, Gliwice ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15

Numer  konta: 44 1240 1343 1111 0010 3790 0125

Z dopiskiem: „ 8 Szkoła”

Formularz zgłoszeniowy proszę przesłać:

faksem na numer 32 278 8716

pocztą elektroniczną na adres ssok@op.pl 

Istnieje możliwość rejestracji w dniu rozpoczęcia zjazdu – opłata 100 złotych – nie zapewniamy zakwaterowania.

Pisemną rezygnację z uczestnictwa w konferencji należy zgłaszać na adres : ssok@op.pl na 30 dni przed rozpoczęciem konferencji zgodnie z regulaminem. Treść regulaminu zamieszczona na stronie internetowej naszego stowarzyszenia www.ssok.pl

 

Do dnia 15 września otrzymacie Państwo potwierdzenie rejestracji pocztą elektroniczną.

Wszelkie informacje na temat konferencji  pod telefonem 32 278 8717 w godzinach od 7.oo do 14.3o

Dodatkowe wiadomości :

·         Możliwość transportu  uczestników konferencji z dworca PKP/PKS w Zawierciu do Ośrodka Wypoczynkowego „ ORLE GNIAZDO HUCISKO”

·         Możliwość transportu z lotnisk :  Kraków –Balice  i Katowice

O potrzebie transportu należy zawiadomić Komitet Organizacyjny na 30 dni przed terminem konferencji na adres ssok@wp.pl  lub zobara@io.gliwice.pl , podając dzień i godzinę oraz miejsce odbioru uczestnika konferencji.