Sprawozdanie z VIII SSOK

Sprawozdanie z VIII Śląskiej Szkoły Onkologii Klinicznej

 

           W dniach 19-21.10.2012 w Hotelu Orle Gniazdo HUCISKO we Włodowicach, w przepięknej scenerii Jury Krakowsko – Częstochowskiej odbyła się już 8 Śląska Szkoła Onkologii Klinicznej. Tematem przewodnim konferencji były; „Postępy w Onkologii Klinicznej”. Zaproszenie do udziału w konferencji i wygłoszenia wykładu przyjęli między innymi: Pof. L. Miszczyk, Prof. P. Wysocki, Prof. R. Suwiński, Prof. W. Olszewski, Prof. P. Rutkowski, Prof. S. Giebel a także  wielu innych znanych i cenionych autorytetów z dziedziny onkologii i nie tylko. Zaplanowane wykłady zgrupowano w sesjach, które odbyły się w sobotę i niedzielę. Przedstawione wykłady o bardzo wysokim poziomie merytorycznym w wyczerpujący sposób omawiały najnowsze zagadnienia i trendy w onkologii klinicznej.

Pan Prof. L. Miszczyk omówił ważny temat radykalnej radioterapii guzów wątroby, a także wskazań do paliatywnej radioterapii bez ustalonego rozpoznania histopatologicznego. Pani Prof. M. Wełnicka – Jaśkiewicz w bardzo przystępny, a przy tym wyczerpujący sposób omówiła natomiast postępowanie u chorych na raka jelita grubego z przerzutami do wątroby. Pan Prof. P Wysocki zwrócił uwagę na istotny aspekt jakości życia u chorych leczonych inhibitorami kinaz tyrozynowych, a Pani Dr A. Łacko omówiła tolerancję leczenia antyHER2 u chorych na raka piersi.  Pan Prof. W. Olszewski przedstawił diagnostykę raka płuca w aspekcie badań molekularnych, a Pan Prof. R. Suwiński omówił zastosowanie radioterapii w miejscowo zaawansowanym, niedrobnokomórkowym raku płuca. Pan Prof. S. Giebel przedstawił współczesne poglądy na chemioterapię chłoniaków strefy brzeżnej i chłoniaków z komórek płaszcza.

Dzięki wielu bardzo interesującym wykładom znamienitych gości, uczestnicy spotkania mieli możliwość pogłębienia swojej dotychczasowej wiedzy, a także zapoznania się z najnowszymi osiągnięciami w onkologii klinicznej, kształtującymi obecne i przyszłe trendy w diagnostyce i leczenia nowotworów przy uwzględnieniu jakże ważnego aspektu, jakim jest holistyczne podejście do naszych pacjentów.

W konferencji wzięło udział: 100 uczestników zarówno z terenu województwa śląskiego jak i innych regionów kraju.

          Śląska Szkoła Onkologii Klinicznej to ważne wydarzenie w kalendarium konferencji i spotkań naukowych dotyczących onkologii w naszym województwie.

            Wszyscy uczestnicy konferencji otrzymali certyfikaty uczestnictwa i 10 punktów edukacyjnych.

 

 

Gliwice 22.09.2011                Przewodniczący                             Wiceprzewodniczący

                                              Śląskiego Oddziału PTOK              Śląskiego Oddziału PTOK           

                                              Dr n. med. Elżbieta Nowara            dr n. med. Grzegorz Słomian