Termin i miejsce

Termin konferencji: 19-21 PAŹDZIERNIKA 2012

Adres ośrodka: 42-421 Włodowice, ul. Orle Gniazdo 20.