Program

I. Szczegółowy zakres merytoryczny wykładów prawnych:

1. Zdefiniowanie błędu medycznego

        - błąd medyczny a standardy postępowania medycznego

        - błąd diagnostyczny - np. błędnie postawione rozpoznanie hist-pat, konsekwencje terapeutyczne, powikłania, roszczenia prawne

2. Powikłania leczenia o których nie został poinformowany pacjent, a podpisując zgodę na leczenie, brakuje w tej zgodzie informacji o tym powikłaniu

3. Odpowiedzialność karna lekarza - kiedy, w jakiej sytuacji?

4. Wyrażenie zgody na leczenie - jakie powinno byc postępowanie gdy dotyczy chorego z otępieniem, chorego psychicznie i gdy nie jest przeprowadzone jeszcze prawnie ubezwłasnowolnienie chorego 

5. Pacjent grozi lekarzowi, zgłasza pretensje i zachowuje się w sposób agresywny - jak postępować, czy istnieje ochrona lekarza

6. Zastosowanie leku off-label, uregulowanie prawne wobec takiego postępowania lecznicze

7. Orzecznictwo lekarskie – obowiązki i prawa lekarza

II. Wykład sponsorowany firmy Merck :

 

Zakończenie  spotkania – poczęstunek