X Śląska Szkoła Onkologii Klinicznej

Sprawozdanie z X  Śląskiej Szkoły Onkologii Klinicznej

            W dniach od 21 do 23 listopada 2014 roku w Hotelu STOK w Wiśle odbyła się X Śląska Szkoła Onkologii Klinicznej pt. „Postępy w Onkologii”. Zaproszenie do udziału w konferencji i wygłoszenia wykładów przyjęli prof. Krzysztof Warzocha, prof. Bogusław Maciejewski, prof. Sebastian Giebel, prof. Cezary Szczylik, prof. Barbara Jarząb, prof. Leszek Miszczyk, prof. Adam Maciejewski, prof. Piotr Chłosta, prof. Piotr Rutkowski, prof. Piotr Potemski, prof. Beata Śpiewankiewicz, dr hab. Maria  Litwiniuk, dr Ewa Kalinka-Warzocha, dr Kazimierz Drosik, dr Marek Ziobro i dr Jakub Żołnierek.

Konferencję otworzyli prof. Krzysztof Warzocha i prof. Bogusław Maciejewski.

Wykłady podzielono na 6 sesji; 4 sesje odbyły się w sobotę, pozostałe 3 w niedzielę. Każda z sesji prowadzona była przez moderatorów.

Wygłoszone wykłady w wyczerpujący sposób stanowiły omówienie najnowszych zagadnień z zakresu onkologii klinicznej i innych dziedzin onkologicznych (chirurgii onkologicznej, radioterapii, urologii, endokrynologii i ginekologii).

            Szczególne zainteresowanie wzbudził wykład prof. Krzysztofa Warzochy o mutacji genu CALR, który to gen jest nowym markerem genetycznym w wielu nowotworach mieloproliferacyjnych. Poszukiwanie nowych markerów genetycznych i biomarkerów w różnicowaniu nowotworów i praktycznego wykorzystania wiedzy biologii molekularnej w  wyborze leczenia ukierunkowanego molekularnie jest obecnie nowoczesnym sposobem postępowania w onkologii klinicznej. Oczekuje się poprawy wyników leczenia w wielu dotychczas źle rokujących nowotworów złośliwych. 

            Kolejny wykład – wykład prof. Bogusława Maciejewskiego „Medycyna – sztuka czy rzemiosło” wzbudził  ogromne zainteresowanie, odnosił się bowiem do spostrzegania medycyny jako sztuki, zarówno dla chorego jak i lekarza. Stawianie pytań w procesie diagnostycznym i terapeutycznym stanowi niepodważalny element w procesie leczenia i postępowania z chorym wobec jego choroby i nieodracalności powrotu do zdrowia.

            Prezentowany film „Doświadczenia Ośrodka Gliwickiego w przeszczepach twarzy” nie wymagał komentarza. Przeszczep twarzy jest niewątpliwie ogromnym sukcesem całego zespołu. Film został przyjęty przez wszystkich uczestników z wielkim zainteresowaniem i podziwem za zaangażowanie.

Dzięki wielu bardzo ciekawym wykładom znamienitych gości, uczestnicy spotkania mieli możliwość pogłębienia swojej wiedzy i zapoznania się z najnowszymi osiągnięciami w onkologii klinicznej. Każdej sesji towarzyszyła ożywiona dyskusja, co podkreślało wysoki poziom merytoryczny przedstawianych tematów i chęć czynnego uczestnictwa wielu słuchaczy.

W konferencji łącznie wzięło udział 235 uczestników z terenu województwa śląskiego i innych regionów kraju.

            Śląska Szkoła Onkologii Klinicznej to ważne wydarzenie wśród licznych naukowych spotkań Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej.

           Wszyscy uczestnicy konferencji otrzymali certyfikaty uczestnictwa i 10 punktów edukacyjnych.

Gliwice 25.11.2014                                                                               Sekretarz                                                                          Śląskiego Oddziału PTOK       

                                                     dr hab. n. med. Ewa Nowakowska Zajdel