Komitet organizacyjny

Komitet Organizacyjny :

 

Elżbieta Nowara – przewodniczący

 

Członkowie :

Grzegorz Słomian

Jarosław Nieckula

Maciej Kozaczka

Sekretariat :

Zofia Obara

Prachowska Anna

Urszula Łanucha- Wajzer

Aleksandra Skórka

Komitet Naukowy :

Doc.hab. Ewa Nowakowska – Zajdel

Prof. dr hab. n. med. Rafał Tarnawski

Prof. dr hab. n. med. Rafał Suwiński

Dr n. med. Barbara Huras

Obsługa techniczna :

Marek Rutowicz