Program

P R O G R A M

X Śląskiej Szkoły Onkologii Klinicznej " Postępy w Onkologii”

data 21.11.2014- 23.11.2014

Wisła Hotel „STOK

21.11.2014 P I Ą T E K

Od godz. 17.00 Rejestracja i zakwaterowanie

18.00 Zebranie Członków Śląskiego Oddziału PTOK

18.15 Spotkanie z Ordynatorami Oddziałów Onkologicznych

18.30 Zebranie Zarządu Śląskiego Oddział PTOK

19.00 Uroczyste powitanie gości

Kolacja

22.11.2014 S O B O T A

7.00 Rejestracja

9.00 Otwarcie Konferencji

SESJA I

9.10 „Medycyna –sztuka czy rzemiosło”

Prof. dr hab.n.med. Bogusław Maciejewski

9.35 "Mutacje genu CALR – nowy marker genetyczny w nowotworach mieloproliferacyjnych"

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Warzocha

10.00 „Doświadczenie Ośrodka Gliwickiego w przeszczepach twarzy”

prof. n. med. Adam Maciejewski

10.20 „Profilaktyka i leczenie zajęcia OUN u chorych na DLBCL ”

prof. dr hab. n. med. Sebastian Giebel

10.45 Przerwa

SESJA II

11.10 "Postępy w leczeniu chorych na chłoniaki agresywne"

dr n. med. Ewa Kalinka – Warzocha

11.35 „Rola aksytynibu w leczeniu raka nerki ”

Prof.dr hab. n. med. Cezary Szczylik

12.00 Immuno-onkologia – szanse i zagrożenia w terapii czerniaka i raka płuca”

Prof. dr hab. n. med. Piotr Potemski

12.30 Obiad

SESJA III

14.00 „Pegfilgrastim – siła dowodów w praktyce klinicznej”

dr hab. n. med. Ewa Nowakowska – Zajdel

14.25 „Taktyka systemowego leczenia chorych na raka jelita grubego”

dr n. med. Kazimierz Drosik

14.50 "Poprawa przeżycia całkowitego u chorych na zaawansowanego raka jelita grubego dzięki personalizacji terapii w pierwszej linii leczenia"

dr n. med. Elżbieta Nowara

15.15 "Perfuzyjna chemioterapia dootrzewnowa w warunkach hipertermii"

prof. dr hab. n. med. Beata Śpiewankiewicz

15.40 Przerwa

SESJA IV

Sesja satelitarna ROCHE

16.10 „Postęp w leczeniu chorych na HER2 dodatniego raka piersi”

dr n. med. Elżbieta Nowara

16.20 „Ewolucja leczenia chorych na HER2 dodatniego zaawansowanego raka piersi – czy czas na zmianę standardu?”

dr hab. n. med. Maria Litwiniuk

16.40 „Optymalizacja leczenia chorych na HER2 dodatniego wczesnego raka piersi”

dr n. med. Grzegorz Słomian

16.55 „Innowacja – wzrost kosztu czy oszczędność”

dr n. med. Elżbieta Nowara

19.30 Uroczysta kolacja

23.11.2014 N I E D Z I E L A

9.00 SESJA PLAKATOWA

SESJA V

9.35 „Enzalutamid – nowa opcja terapeutyczna w leczeniu nowotworu gruczołu krokowego

opornego na kastracje ”

dr n. med. Jakub Żołnierek

10.00 „Leczenie zaawansowanego czerniaka” - część I - - Terapia ukierunkowana molekularnie

prof. dr hab. med. Piotr Rutkowski

„Leczenie zaawansowanego czerniaka”część II- Immunoterapia

prof. dr hab. med. Piotr Rutkowski

10.45 „Leczenie guzów neuroendokrynnych”

prof. dr hab. n. med. Barbara Jarząb

dr n. med. Jolanta Krajewska

11.10 Przerwa

SESJA VI

11.30 „Nowy długodziałający czynnik wzrostu LIPEGFILGRASTIM pod nazwą LONQUEX ”

dr n. med. Marek Ziobro

11.55 „Zastosowanie cybernetycznej mikroradiochirurgii w przypadku chorych na raka stercza

i nowotwory narządu rodnego z pojedynczymi przerzutami”

Prof. dr hab. n. med. Leszek Miszczyk

12.20 „Leczenie znikomo - inwazyjne i laparoskopowe w uroonkologii ”

Prof. dr hab. n. med. Piotr Chłosta

12.45 Analiza postępowania przeciwwymiotnego w praktyce klinicznej”

Sesja interaktywna z quizem.

Przewodniczenie : dr n. med. Elżbieta Nowara

udział:

dr Joanna Huszno - „Ocena skuteczności aprepitantu u chorych na raka piersi otrzymujących chemioterapię zawierającą antracyklny i cyklofosfamid -opis przpadku”

dr Marlena Sikora-Jopek – „Profilaktyka przeciwwymiotna u chorych otrzymujących chemioterapię wysokoemetogenną”

13.10 Ogłoszenie wyników sesji plakatowej - Komitet Naukowy

13.30 Zakończenie konferencji - dr n. med. Elżbieta Nowara

13.30 Obiad