Zaproszenie

ZAPROSZENIE

Śląski Oddział PTOK zaprasza w dniach 21-23 listopada 2014 na Konferencję

X Śląska Szkoła Onkologii Klinicznej pt. „Postępy w Onkologii”

Szanowni Państwo ,

Z prawdziwą przyjemnością zapraszamy na dziesiąte, można nazwać jubileuszowe, spotkanie całej społeczności onkologicznej, organizowane przez Śląski Oddział Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej przy wsparciu, pomocy i ofiarności wielu osób, które rozumieją potrzebę edukacji i podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

W programie konferencji przewidziane są wykłady, które wygłoszą goście specjalni konferencji, wybitni specjaliści w swoich dziedzinach. Gwarantuje to ciekawy program i wysoki poziom merytoryczny tego wydarzenia. Mamy nadzieję, że tematyka sesji oraz dyskusje z udziałem szerokiego grona specjalistów sprawią, że konferencja dostarczy Państwu okazji do owocnej wymiany poglądów i pogłębienia wiedzy potrzebnej przy podejmowaniu optymalnych decyzji w codziennej pracy.

PLAKATY-PREZENTACJE

Wzorem dotychczasowych spotkań w trakcie Konferencji planujemy zorganizowanie sesji plakatowej .Gorąco zachęcamy do uczestnictwa i prosimy zgłaszanie streszczeń( maksymalnie 300 słów) doniesień do dnia 28.09.2014 na adres : zobara@io.gliwice.pl . Streszczenia prac po zaakceptowaniu przez Komitet Naukowy zostaną zamieszczone w programie Konferencji.

Plakaty ( o wymiarach 90 x 120 cm) będą prezentowane przez cały czas trwania konferencji.

Za najlepsze prezentacje plakatowe przewidujemy cenne nagrody.

PROGRAM

Więcej informacji pod numerem telefonu 32 278 87 17 w godz. od 8.oo-14.oo codziennie od poniedziałku do piątku.

Miejsce Konferencji :

Hotel „STOK ”

43-460 Wisła, ul.Jawornik 52 a

Patronat Honorowy Prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski

Wojewoda Śląski Piotr Litwa

Wojewoda Opolski Ryszard Wilczyński

Serdecznie wszystkich zapraszamy

w imieniu

Komitetu Organizacyjnego Konferencji

Przewodniczący Śląskiego Oddziału PTOK

Dr n.med. Elżbieta Nowara