Zaproszenie

ZAPROSZENIE

Śląski Oddział PTOK  zaprasza w dniach 21-23 listopada  2014 na Konferencję

X Śląska Szkoła Onkologii Klinicznej pt. „Postępy w Onkologii”

Szanowni Państwo ,

 

Z prawdziwą przyjemnością zapraszamy na dziesiąte, można nazwać jubileuszowe,  spotkanie całej społeczności onkologicznej, organizowane przez Śląski Oddział Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej przy wsparciu, pomocy i ofiarności wielu osób, które rozumieją potrzebę edukacji i podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

W programie konferencji przewidziane są wykłady, które wygłoszą goście specjalni konferencji, wybitni specjaliści w swoich dziedzinach. Gwarantuje to ciekawy program i wysoki poziom merytoryczny tego wydarzenia. Mamy nadzieję, że tematyka sesji oraz dyskusje z udziałem szerokiego grona specjalistów sprawią, że konferencja dostarczy Państwu okazji do owocnej wymiany poglądów i pogłębienia wiedzy potrzebnej przy podejmowaniu optymalnych decyzji w codziennej pracy.

 

 PLAKATY-PREZENTACJE

Wzorem dotychczasowych spotkań w trakcie Konferencji planujemy zorganizowanie sesji plakatowej .Gorąco zachęcamy do uczestnictwa i prosimy zgłaszanie streszczeń( maksymalnie 300 słów)  doniesień do dnia 28.09.2014 na adres :  zobara@io.gliwice.pl . Streszczenia prac po zaakceptowaniu przez Komitet Naukowy zostaną zamieszczone w programie Konferencji.

 

Plakaty ( o wymiarach 90 x 120 cm) będą prezentowane przez cały czas trwania konferencji.

Za najlepsze prezentacje plakatowe przewidujemy cenne nagrody.

PROGRAM

 

Więcej informacji  pod numerem telefonu  32 278 87 17 w godz. od 8.oo-14.oo codziennie od poniedziałku do piątku.

Miejsce Konferencji :

Hotel  „STOK ”

43-460 Wisła, ul.Jawornik 52 a

        Patronat Honorowy  Prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski 

                                         Wojewoda Śląski Piotr Litwa

                                                        Wojewoda Opolski Ryszard Wilczyński

Serdecznie  wszystkich zapraszamy

w imieniu

 Komitetu Organizacyjnego Konferencji

Przewodniczący Śląskiego Oddziału PTOK

Dr n.med.  Elżbieta Nowara