XI Śląska Szkoła Onkologii Klinicznej

ZAPROSZENIE

Śląski Oddział PTOK  zaprasza w dniach 6-8 listopada  2015 na Konferencję

XI Śląska Szkoła Onkologii Klinicznej pt.

                                                           „Postępy w Onkologii”

Szanowni Państwo ,

    Z prawdziwą przyjemnością zapraszamy na jedenaste , spotkanie całej społeczności

onkologicznej, organizowane przez Śląski Oddział Polskiego Towarzystwa Onkologii

Klinicznej przy wsparciu, pomocy i ofiarności wielu osób, które rozumieją potrzebę

edukacji i podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

W programie konferencji przewidziane są wykłady, które wygłoszą goście specjalni

konferencji, wybitni specjaliści w swoich dziedzinach. Gwarantuje to ciekawy program

i wysoki poziom merytoryczny tego wydarzenia. Mamy nadzieję, że tematyka sesji

oraz dyskusje z udziałem szerokiego grona specjalistów sprawią, że konferencja

dostarczy Państwu po raz kolejny okazji do owocnej wymiany poglądów i pogłębienia

wiedzy potrzebnej przy podejmowaniu optymalnych decyzji w codziennej pracy.

Wzorem dotychczasowych spotkań w trakcie Konferencji planujemy zorganizowanie

sesji plakatowej .Gorąco zachęcamy do uczestnictwa i prosimy zgłaszanie streszczeń

( maksymalnie 300 słów) doniesień do dnia 28.09.2015 na adres : zobara@io.gliwice.pl .

Streszczenia prac po zaakceptowaniu przez Komitet Naukowy zostaną zamieszczone w programie

Konferencji.

Plakaty ( o wymiarach 90 x 120 cm) będą prezentowane przez cały czas trwania konferencji.

Za najlepsze prezentacje plakatowe przewidujemy cenne nagrody.

PROGRAM Konferencji

 

Formularz Zgłoszenia

Informacje o spotkaniach organizowanych przez Śląski Oddział PTOK naszej stronie

lub pod numerem telefonu 32 278 87 17 w godz. od 8.oo-14.oo codziennie od poniedziałku do piątku.

Miejsce Konferencji :

Hotel „STOK ”

43-460 Wisła, ul.Jawornik 52 a

Serdecznie  wszystkich zapraszamy

w imieniu

Komitetu Organizacyjnego Konferencji

Przewodniczący Śląskiego Oddziału PTOK

Dr hab.n.med. Elżbieta Nowara

Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia PTOK obok członków honorowych nestorzy polskiej onkologii – osoby po ukończeniu 70 roku życia są zwolnieni z obowiązku opłacania składek.