XII Śląska Szkoła Onkologii Klinicznej

Zaproszenie

do udziału w

 XII ŚLĄSKIEJ SZKOLE ONKOLOGII KLINICZNEJ

„Postępy w onkologii” 

Miejsce Konferencji :

WISŁA Hotel  „ STOK ”

Termin: 21-23.10.2016

 Tematy wiodące:

1. postępy w leczeniu czerniaka skóry

2. postępy w leczeniu raka prostaty

3. radioizotopy w onkologii

4. postępy w leczeniu raka jajnika

5. postępy w leczeniu raka płuca

Termin rejestracji przedłużony  do 12 września 

Wzorem dotychczasowych spotkań w trakcie Konferencji planujemy zorganizowanie sesji plakatowej. Gorąco zachęcamy do uczestnictwa i prosimy o zgłaszanie prac (opisy ciekawych przypadków klinicznych i prace oryginalne).

Streszczenia prac (maksymalnie 500 słów) + 5 pozycji piśmiennictwa należy przesłać do dnia

15 lipca 2016 roku na adres: zobara@io.gliwice.pl.

Zaakceptowane przez Komitet Naukowy prace do sesji plakatowej zostaną zamieszczone w Suplemencie OncoReview specjalnie wydanym z okazji Konferencji.

Plakaty (o wymiarach 90 x 120 cm) będą prezentowane przez cały czas trwania konferencji.

Za najlepsze prezentacje plakatowe przewidujemy cenne nagrody.

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW KONFERENCJI

 NA KONCERT ZESPOŁU

Sebastian Giebel (wokal)

Katarzyna Kubacka (wokal)

Izabela Szczerbowska (wokal)

Marcin „Martinez” Surlej (gitara solowa)

Tomasz „Tiziano” Czerw (gitara solowa)

Marcin Tomaszewski (gitara basowa)

Marek Szczerbowski (gitara akustyczna)

Łukasz „Luka” Kwapisiewicz (instrumenty klawiszowe)

Arkadiusz Kuś (perkusja)

 

22.10.2016 Sobota godz. 20:00

Organizator :

Śląski Oddział Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opłaty rejestracyjne :

do 15 lipca 2016 – 300 zł.

do 12 września  2016 – 400 zł.

impreza towarzysząca/kolacja – 100 zł.

Wpłaty na miejscu (podczas konferencji ) – 500 zł.

Członkom Śląskiego Oddziału PTOK, którzy opłacili składki członkowskie przysługuje rabat na opłatę rejestracyjną w wysokości 50%.

UWAGA: o wysokości opłat decyduje data wpłaty, a nie data rejestracji

W ramach opłaty zjazdowej organizatorzy zapewniają: nocleg (zarezerwowany tylko dla członków Śląskiego Oddziału PTOK )

Uczestnikom dokonującym wpłat na miejscu nie gwarantujemy pełnego pakietu konferencyjnego.

Pakiet konferencyjny obejmuje :

- wstęp na salę obrad

- szczegółowy program

- certyfikat uczestnictwa

- materiały zjazdowe

- poczęstunek podczas przerw

Rejestracji można dokonać :

-Za pomocą formularza na stronie : Zarejestruj

Wpłat na konto :

Śląski Oddział PTOK

Ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15

44-101 Gliwice

Bank PKO SA o/Gliwice

44 1240 1343 1111 0010 3790 0125

Z dopiskiem: XII SSOK 2016 , imię i nazwisko uczestnika

Informacje na temat konferencji, rezerwacji miejsc i uczestnictwa w Konferencji pod numerem telefonu 32 278 87 17 w godzinach od 8,oo do 14.oo Zofia Obara Sekretariat Śląskiego Oddziału PTOK

 Komitet Organizacyjny:

Przewodniczący : 

Dr hab. n. med. Elżbieta Nowara

Członkowie:

Dr n. med. Grzegorz Słomian

Dr n. med. Jarosław Nieckula

Dr  Maciej Kozaczka

Komitet Naukowy :

Dr hab. n. med. Ewa Nowakowska-Zajdel

Dr n. med. Barbara Huras

Dr n. med. Grzegorz Słomian

Sekretariat :

Kierownik - Zofia Obara

Anna Prachowska

Aleksandra Skórka

Urszula Łanucha-Wajzer

Obsługa techniczna i medialna :

 Marek Rutowicz