XIII Śląska Szkoła Onkologii Klinicznej

ZAPROSZENIE

Śląski Oddział PTOK  zaprasza w dniach 13-14.10.2017 na Konferencję

XIII Śląska Szkoła Onkologii Klinicznej pt. „ Postępy w Onkologii ”

Szanowni Państwo ,

 

Z prawdziwą przyjemnością zapraszamy na trzynaste spotkanie całej społeczności onkologicznej, organizowane przez Śląski Oddział Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej przy wsparciu, pomocy i ofiarności wielu osób, które rozumieją potrzebę edukacji i podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

W programie konferencji przewidziane są wykłady, które wygłoszą goście specjalni konferencji, wybitni specjaliści w swoich dziedzinach. Gwarantuje to ciekawy program i wysoki poziom merytoryczny tego wydarzenia. Mamy nadzieję, że tematyka sesji oraz dyskusje z udziałem szerokiego grona specjalistów sprawią, że konferencja dostarczy Państwu po raz kolejny okazji do owocnej wymiany poglądów i pogłębienia wiedzy potrzebnej przy podejmowaniu optymalnych decyzji w codziennej pracy.

 

Wzorem dotychczasowych spotkań w trakcie Konferencji planujemy zorganizowanie sesji plakatowej. Gorąco zachęcamy do uczestnictwa i prosimy o zgłaszanie prac (opisy ciekawych przypadków klinicznych i prace oryginalne).

Plakaty (o wymiarach 90 x 120 cm) będą prezentowane przez cały czas trwania konferencji.

Zapraszamy na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej w sobotę 14.10.2017 o godz. 16.20

do Hotelu Gołębiewski w Wiśle sala 5/2 piętro 5.

Miejsce Konferencji :

Hotel Gołębiewski

Al.Ks.Bp.Bursche 3

 43-460 Wisła,

 

     Serdecznie  wszystkich zapraszamy

w imieniu

   Komitetu Organizacyjnego Konferencji

Przewodnicząca Śląskiego Oddziału PTOK

Dr hab. n. med.  Elżbieta Nowara