XVI Śląska Szkoła Onkologii Klinicznej

          Szanowni Państwo

Śląski Oddział PTOK wraz z PTO zaprasza w dniu 5.11.2022 na

Konferencję Naukową: XIV Śląska Szkoła Onkologii Klinicznej pt.

„Współczesna terapia nowotworów złośliwych ‘’”


Miejsce Konferencji :Hotel „Jawor ”ul. Turystyczna 20443-384 Jaworze k/Bielska-Białej

Szanowni Państwo ,

Z przyjemnością zapraszamy Państwa na szesnaste spotkanie społeczności

onkologicznej, organizowane przez Śląski Oddział Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej.

W programie konferencji znajdą się wykłady, które wygłoszą wybitni specjaliści w

swoich dziedzinach. Zapewniamy ciekawy program i wysoki poziom merytoryczny

tego wydarzenia. Mamy nadzieję, że tematyka planowanych sesji oraz dyskusje z

udziałem szerokiego grona wykładowców sprawią, że konferencja dostarczy Państwu

okazji do wymiany poglądów i pogłębienia wiedzy potrzebnej przy podejmowaniu

decyzji w codziennej pracy z pacjentem.


Program ramowy wydarzenia poniżej.

Zarząd Śląskiego Oddziału PTOK