Program

P R O G R A M

VIII Śląskiej Szkoły Onkologii Klinicznej " Postępy w Onkologii”

19 – 21 października 2012

Ośrodek Wypoczynkowy „ORLE GNIAZDO HUCISKO” we Włodowicach

Piątek 19.10.2012 r.

17:00 Rozpoczęcie rejestracji uczestników

19.00 Kolacja

Sobota 20.10.2012 r.

07:30 Rejestracja uczestników

07:00 -09:00 Śniadanie

SESJA I 09:00-11:00

09:00 -09:15 Otwarcie 8 Śląskiej Szkoły Onkologii Klinicznej: Elżbieta Nowara

09:15 -09:45 WYKŁAD inauguracyjny: Maciej Krzakowski „Onkologia postępowanie oparte na faktach„

09:55 -10:15 WYKŁAD : Marzena Wełnicka- Jaśkiewicz „Taktyczne postępowanie u chorych na raka jelita grubego z przerzutami do wątroby .”

10:15 -10.35 WYKŁAD: Rafał Suwiński „Radioterapia w zaawansowanym miejscowo niedrobnokomórkowym raku płuca .”

10:35 -11:00 WYKŁAD: Wiesław Bal „Erbitux (cetuximab) w leczeniu uogólnionego raka jelita grubego."

11.00 – 11.30 Przerwa

SESJA II 11:30- 13:15

11.30 -12.00 WYKŁAD: Leszek Miszczyk ” Radykalna radioterapia guzów wątroby. Wskazania do paliatywnej radioterapii chorych na nowotwory bez ustalonego rozpoznania histopatologicznego.”

12.10 -12.40 WYKŁAD: Piotr Wysocki „Jakość życia u pacjentów leczonych inhibitorami kinaz tyrozynowych.”

12.45 -13.05 WYKŁAD: Elżbieta Nowara „Mechanizmy i strategie terapeutyczne stosowane w nudnościach i wymiotach wywołanych przez chemioterapię.”

13.10 -13.30 WYKŁAD: Grzegorz Słomian „ Sekwencyjne stosowanie hormonoterapii u pacjentek po menopauzie z zaawansowanym rakiem piersi.”

13.40 -15.00 Obiad

SESJA III 15:00 – 17.00

15:00 -15:20 WYKŁAD: Aleksandra Łacko „Tolerancja leczenia anty HER2 u chorych na raka piersi.”

15:20 15.40 WYKŁAD: Włodzimierz Olszewski „Diagnostyka raka płuca w aspekcie badań molekularnych.”

15:40 - 16:00 WYKŁAD: Piotr Rutkowski „Leczenie chorych na czerniaka w fazie rozsiewu.”

16:00 - 16:20 WYKŁAD: Elżbieta Nowara „ Zasady diagnostyki chłoniaków zgodnie z klasyfikacją WHO 2008.”

16:30 -17:00 WYKŁAD: Sebastian Giebel – „ Współczesne poglądy na chemioterapięchłoniaków strefy brzeżnej i chłoniaków z komórek płaszcza .”

17:00 -17:15 Zebranie członków Śląskiego Oddziału PTOK

19:00 –Kolacja

Niedziela 21.10.2012 r.

07:00 -09:00 Śniadanie

09:00 -09:20 Warsztaty Onkologiczne

Temat : „ Doświadczenia śląskie w leczeniu cabazitaxelem”

Przedstawienie przypadków

- Marzenna Samborska - Plewicka,

- Wojciech Poborski

09:30 -09:50 WYKŁAD: Michał Jarząb -„Biologia nowotworu i jego wrażliwość na leczenie: co można przewidzieć, a co trzeba zobaczyć?”

09:50 - 10:10 WYKŁAD: Anna Polakiewicz-Gilowska „Nowe możliwości leczenia zaawansowanego raka piersi - przełamanie hormonooporności?”

10:10 - 10.30 Przerwa

SESJA IV 11:00-13:20

10.30 - 10.50 WYKŁAD: Ewa Nowakowska-Zajdel „Toksyczność leczenia celowanego u chorych na nowotwory lite w podeszłym wieku.”

10.50 -11.10 WYKŁAD: Sebastian Giebel „Znaczenie badania PET w monitorowaniu chorych na chłoniaki”

11.10 -11.30 WYKŁAD: Elżbieta Nowara „Leczenie raka piersi HER2+, dalszy postęp w terapii celowanej.”

11.30 -11.50 WYKŁAD: Kazimierz Drosik „Czy w chemioterapii nowotworów zasadny jest powrót do wcześniej zastosowanych leków?.”

11.50 -12.10 Podsumowanie konferencji: Elżbieta Nowara

12.30 Obiad