Program

ONKOLOGICZNE FORUM DYSKUSYJNE

Hotel „HOTEL NATURA RESIDENCE

P R O G R A M WSTĘPNY

24-25 kwietnia 2015

Piątek 24.04.2015 r.

19:00 -20:00 Zebranie członków Śląskiego Oddziału PTOK

Sobota 25.04.2015 r.

Od 9.00 Rejestracja uczestników

10:00 - 10:10 Otwarcie spotkania – dr n. med. Grzegorz Słomian

10:10 -10:30 Wykład – dr hab.n. med. Elżbieta Nowara - Patomechanizm powstawania

przerzutów do kości i aktualne możliwości leczenia

10:35 - 10:55 Wykład – dr hab.n.med. Ewa Nowakowska – Zajdel – Immunoterapia w

nowotworach

11:00 -11:20 Wykład –dr n. med. Barbara Huras – „Leczenie żywieniowe w aspekcie zespołu

wyniszczenia i terapii

11:30 - 11:50 Wykład –dr n. med. Jarosław Nieckula Ipilimumab – nowe możliwości leczenia

chorych na czerniaka złośliwego

12:00 - 12:30 PRZERWA

12:30 - 14:00 Onkologiczne Forum Dyskusyjne- przedstawienie przypadków (10minut)

14:05 -14:25 Wykład –dr n. med. Anna Drosik –Leczenie i profilaktyka zajęcia OUN w

przebiegu chłoniaków agresywnych

14:30 - 14:50 Wykład – lek. med. Katarzyna Świderska – Profilaktyka neutropenii u chorych

leczonych p/nowotworowo

15:20 Ogłoszenie decyzji Komitetu Naukowego i wręczenie nagród

15: 30 OBIAD

Zapraszamy

Komitet Organizacyjny